Despre noi

Sistemul AETRControl este serviciul informatic online pentru descărcare date din tahografele digitale și a cardului șofer, analiza și arhivarea acestora, conform legislației europene și naționale în vigoare, descărcarea datelor din tahograf la 90 de zile și a cardului șofer la 28 zile este obligatorie.

De asemenea asigură posibilitatea scanării, evaluării și arhivării datelor de pe diagramele tahografelor analogice.

Sistemul asigură posibilitatea descărcărilor nelimitate a cardurilor șofer și descărcarea datelor din tahograf, realizarea rapoartelor de risc pe ultimele 28 zile oferind posibilitatea prevenirii contravențiilor la controalele din trafic.

Utilizarea serviciilor Sistemului AETRControl oferă conducătorilor auto, logisticienilor respectiv managementului întreprinderilor, operatorilor de transport informații de planificare privind timpul de lucru rămas disponibil si de planificare a timpilor de odihna obligatorii pentru perioada imediat următoare ajutând la alegerile cele mai bune pentru cursele viitoare.